PRODUCTES

CAMBRA
Característiques

Mitjançant panells de prefabricat estructural i aïllant de poliuretà, es crea un espai on el client pot conservar o congelar el gènere. Aquestes cambres estan equipades amb grups frigorífics d’alt rendiment instal·lats en el seu interior, amb temperatures de treball de –20 ˚C fins a +8 ˚C. La seva excel·lent capacitat hermètica i la gran capacitat aïllant permeten mantenir la temperatura desitjada i garanteixen la conservació o la congelació perfecta del producte.

 

Les cambres de conservació i congelació són aplicables en els àmbits següents:

  • Laboratoris
  • Fruita i verdura
  • Carnisseries
  • Congelats
  • Peix
  • Flors

 

ULTRACONGELACIÓ
Cámbres

També incorporem el sistema d’ultracongelació a aquestes cambres. Seguint les mateixes pautes de construcció, habilitem panells de prefabricat estructural, però amb un major gruix d’aïllant. El nitrogen líquid, que actua com a refrigerant, és conduït per tubs d’acer inoxidable i espargit de manera homogènia per ventiladors. D’aquesta manera, arriba a tots els punts de la cambra i del producte. Amb el nitrogen líquid s’aconsegueixen temperatures de fins a –196 ˚C a grans velocitats i s’obté una congelació contínua i completa en pocs minuts sense danyar l’estructura del producte i mantenint-ne totes les propietats.

 

Les cambres d’ultracongelació són aplicables en les indústries següents:

  • Indústria càrnica
  • Indústria del peix

 

COFRES CONGELADORS PER A LABORATORI
Fred Comercial

Disposem d’una àmplia gamma de cofres congeladors horitzontals i verticals amb temperatures de treball de –30 ˚C i –40 ˚C.

DESCARREGAR FITXA PRODUCTE COFRES CONGELADORS PER A LABORATORI